Pomôžte nám pokračovať v našich aktivitách!

Aj tento rok máte možnosť poukázať 2% svojich daní neziskovej organizácii podľa Vášho výberu.
Prispením našej organizácii pomôžete k rozvoju divadelného umenia, rozširovaniu našich aktivít a činností.

 

Získané peniaze použijeme na:
- zaplatenie prenájmu priestorov, v ktorých náš divadelný súbor pôsobí
- zakúpenie divadelnej techniky
- produkciu nových inscenácií
- organizáciu repríz predstavení v rôznych slovenských mestách
Informácie, ako poukázať 2% z dane za rok 2020
Tlačivá k poukázaniu 2% z daní
Naše údaje:
OZ Divadlo v podnájme
Západný rad 26, 811 04, Bratislava
IČO: 42137900
Divadlo Atrapa je právne a organizačne zastupované občianskym združením Divadlo v podnájme. 2% z dane poukazujete tejto organizácii. Divadlo Atrapa ich zaručene dostane.

 

Srdečne ďakujeme!